make-string-output-port

[procedure] make-string-input-port string

[procedure] make-string-output-port

[procedure] string-output-port-output string-port

Scheme48, Scsh: string ports.

These procedures are called open-input-string, open-output-string and get-output-string on some implementations.