string-skip

[procedure] string-skip s char/char-set/pred [start end]

SRFI-13

See also string-skip-right.