integer->signal

[procedure] integer->signal integer

Scheme48: converts integer singal number to a signal object. See also name->signal, signal?, signal-name, signal-os-number, signal=?, signal-process, make-signal-queue.